Завършена е новата централа на Fibank АД във Варна