Интер Системс ООД бе избран за изпълнител по проект от Дуропак Тракия АД.