Пълноправно членство в Германо-Българската индустриално-търговска камара