Спечелен конкурс за изграждане на подземен паркинг