Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителната система e ключов фактор за безопасността във всеки един обект. Ранното и надеждно известяване намалява многократно загубата на активи и човешки животи в случай на пожар или нанесени щети.

Предлаганите системи са от лидерите в бранша, сертифицирани и проектирани по най-строгите международни стандарти, те гарантират детекция в най-ранна фаза като същевременно свеждат до минимум фалшивите сигнали.

Основно изискване за осъществяване на успешна защита е да се определи спецификата на сградата и трафика от хора. Широката продуктова гама позволява максимално оптимизиране на системите в зависимост от конкретното приложение:

– Индустриални сгради

За разлика от повечето други видове обекти, защитата на материалните активи при този тип сгради е най-висок приоритет. Ограничаването на фалшивите аларми е от голямо значение, тъй като загубата на производство или дори оперативният неуспех може да доведе до необратими последствия.

– Хотели

Гостите на хотела са приоритет номер едно като те са абсолютно зависими от спасителните екипи, които са подкрепени от сложна система за противопожарна защита. От особена важност са ясно обозначените системи за евакуационни маршрути, включително и оптичната и акустичната сигнализация.

– Болници

Евакуацията в болниците изисква значително повече време, отколкото в други сгради, в допълнение, нивата на паника са значително повишени. Затова е нужно изготвянето на специализирана индивидуална концепция за пожарна спасителна операция, с ефикасни аварийни маршрути и едновременно оптимизиране на условията за пожарно предотвратяване.

– Обществени сгради

Най-големите предизвикателства в обществените сгради като библиотеки, университети или кметства са по същество две неща: те са често посещаеми и могат да съдържат ценни активи. При тях се изискват по-специализирани решения, както и възстановителни съоръжения с техните специфични изисквания за безопасност.

– Жилищни сгради

Често обектите от този вид са разделени на обществени и частни комплекси, и поради това изискват интегрирано противопожарно известяване и контрол на достъпа. Като Допълнение може да се имплементират: запис на време, видеонаблюдение и защита от проникване. 

Свържете се с нас