Пожарогасителни системи

Правилно проектирани, системите за пожарогасене са най-ефикасното средство за овладяване на пожарите в техния начален стадий. Специфично за пожарогасителните системи е, че няма универсално решение. За да бъде ефективна, една система трябва да бъде съобразена с конкретната задача – тип гасителен агент, неговото доставяне и технологията й на изпълнение.

Като партньор на Tyco имаме възможността да предлагаме на нашите клиенти проекти с висок международен станадарт, включващи широк спектър гасителни агенти, максимално съобразенни с техните нужди.

 

Свържете се с нас