Газови пожарогасителни системи

Опциите за пожарогасене с газ, които предлагаме са следните:

– Чисти агенти – Novec 1230, MX200

Хидрокарбонните пожарогасителни системи се борят с пожари, използващи химически пожарогасител Novec 1230 3M или MX200 с HFC-227ea. Този вид системи не са корозивни, нито електропроводими. Това ги прави особено подходящи за защита на помещения, съдържащи електронно оборудване. Системите са напълно ефективни при пожарогасене без остатъчни материали, като в същото време предлагат високо ниво на лична защита и опазване на околната среда. Те са особено подходящи за малки и средни помещения, а пожарогасителният агент може да се съхранява компактно в същата стая или в друго помещение по избор.

– Инертни газове – Oxeo Inert Gas Systems, INERGEN

Oxeo Inert Gas Systems повишават нивата на инертните газове във въздуха като аргон или азот, които спомагат за намаляване на съдържанието на кислород. Те са подходящи за защита на зони с висококачествено оборудване, където за предпочитане е да се използват пожарогасителни системи без дисперсия на субстанции като вода, пяна или прахообразно гасящо средство. Аргонът и азотът са естествени компоненти на атмосферния въздух, като допълнително предимство е тяхната нетоксичност и неелектрическа проводимост.

INERGEN е смесица от естествени газове: азот (42%), аргон(50%) и малко количество въглероден диоксид(8%). За разлика от много други системи за пожарогасене, които трябва да бъдат разположени в близост до защитената зона, INERGEN може да се съхранява на по-големи разстояния и тъй като е органичен по структура, не подлежи на срок на годност. За разлика от някои химически газообразни противопожарни средства, INERGEN не може да доведе до реакция с огъня, която би създала изключително токсични или корозивни странични продукти, вредни за човека.

Свържете се с нас