Пенни пожарогасителни системи

При пожар, пожарогасителните системи с пяна покриват засегнатият участък с пенеста покривка, ограничавайки пламъците чрез помощта на различни пеногенератори – за ниска, средна или висока кратност. Пяната се разстила равномерно върху горящия материал, потушава огъня и възпрепятства повторно запалване.

Дизайнът зад този вид пожарогасителни системи е опростен. За да се създаде пяна, към водния поток равномерно се прибавя пропорционално количество пенен концентрат, като за целта се използва смесително устройство. Създадената смес от вода / пенен концентрат се разпенва с въздух в пеногенераторите, надолу по веригата и след това се нанася върху горящия обект с помощта на метода на дисперсията.

Пожарогасителните системи с пяна са подходящи за защита на високорискови зони като такива съхраняващи лесно запалими течности и материали. Системите с ниска, средна и висока кратност предлагат оптимален гасителен ефект при всякакъв вид риск.

Свържете се с нас