Енергийна ефективност

Енергийната ефективност е количеството продукт, който се получава от единица енергия и се определя като сбор от започнати действия за оптимизиране на потреблението на енергия.Това е процес, който не променя качеството на живот, пести средства и влияе благоприятно върху околната среда. Ние предлагаме:

– Спестяване на до 60% при управление на осветление
– Спестяване на до 50% при индивидуален стаен контрол
– Спестяване на до 60% при управление на вентилация
– Спестяване на до 40% при управление на щори

Свържете се с нас