Интеграция на система за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение изпълняват три основни задачи: превенция, мониторинг и разследване.

За да бъде една система ефективна се изисква прецизно планиране на местоположението и типът на използваната техника, нейните специфики както и подсистемите, с които тя работи – осветление, преносна среда, електрозахранване и др.
Предлаганите от нас решения са подходящи както за малки обекти с няколкo камери, така и за инсталации, които са географски отдалечени една от друга, но съблюдавани и управлявани централизирано.

Визуализацията на системата за видеонаблюдение се осъщестява на общ Touch панел.

Технологията позволява осъществяване на комплексни логики и сценарии при дадено събитие, в т.ч. движение пред камера, пресичане на линия и др.

Свържете се с нас