Щори, пердета, тенти, врати и прозорци

Контролирането на отблясъците и слънчевите лъчи, които проникват в сградата, може да доведе до големи икономии на енергия (до 40%) за вътрешно охлаждане. Наличните продукти са различни в зависимост от приложението им и конфигурацията на кабелите. Предлаганата от нас KNX система може да бъде интегрирана с други системи, включително AV системи и системи за управление на сградите (BMS). Тя е модулна и мащабируема, което я прави изключително гъвкава спрямо нуждите на клиента. Предлагаме решения за упраление на:

– Всички видове щори
– Тенти и перголи
– Капандури и люкове
– Електрически отваряеми прозорци
– Функция автоматично затъмняване в зависимост от азимута, положението на слънцето, външна и вътрешна температура и засенчване от околни сгради / растителност
– Функция за проветряване – автоматично вдигане на щора при отваряне на врата или прозорец
– Защитни функции – затваряне при активиране на СОТ система
– Автоматична защита при вятър, дъжд, замръзване

Свържете се с нас