Умно измерване

Енергийният мениджмънт може да се дефинира различно в зависимост от перспективите – за сграда или град. В сградите, енергийният мениджмънт е метод за пестене на ел.енергия, отопление, охлаждане, вентилация, консумация на газ и вода, което води до много по-ниски режийни разходи. Ключът към това е ползвателя на сградата да бъде информиран във всеки един момент колко енергия изразходва.Това става посредством KNX модули – Умни измерватели.

Свържете се с нас