Унификация

Изискванията на клиентите към съвремените интеграционни системи са насочени към функционалните им възможности, начини за управление и унифицирането на цялостния процес. Системата трябва да има възможност за интеграция с останалите системи за сигурност на един обект (основно контрол на достъп и видеонаблюдение) и ясно да представи събраната информацията върху interface панел или мобилно устройство.

Важно за нас е удобството, затова дефинираме и унифицираме системите, включващи изброените към тях подсистеми, в зависимост от нуждите и изискванията на клиента. Поставяме акцент върху опростеността на управление за постигане на максимално дистанциране от човешки грешки по време на експлоатация.

 

 

Свържете се с нас