Системи с гласово оповестяване

Системите за гласово оповестяване стават все по-важна част от безопасното управление на сградите. Гласовото съобщение информира обитателите точно какво да правят при спешен случай и е доказан фактът, че хората реагират по-бързо и е много по-вероятно да предприемат правилни действия по време на евакуация, ако се използват гласови съобщения вместо звукови сигнали.

Подходящ за големи и сложни обекти
• Летища и транспортни центрове
• Център за пазаруване
• Големи офис сгради
• университети
• Изложбени зали

Свържете се с нас