Нашата цел е да предлагаме на нашите клиенти пълен спектър от услуги. Ние консултираме и даваме решения на технически или концептуални проблеми. Нашият екип предлага анализ на възникнали казуси, проекти и процеси, базирайки се на различни методи и техники. Препоръки, модификации или препроектиране в случай на нужда, целят не само да премахнат конкретния проблем, но и да предложат ефективно и надеждно решение/алтернатива на нашите клиенти. Услугите, които предлагаме са:

– Дефиниране на изисквания
– Препроектиране
– Съгласуване между изисквания
– Техническо решение
– Бюджет

Свържете се с нас