Поддръжка и профилактика

Интер Системс ООД предлага гаранционно и следгаранционно обслужване, и сервиз на:

– Пожароизвестителни системи
– Водни пожарогасителни системи
– Системи за озвучаване и оповестяване
– Пожарни кранове
– Системи за отвеждане на дим и топлина
– Системи за газово гасене, съдържащи флуорирани парникови газове
– Системи за газово гасене с инертни газове
– Системи за гасене в кухни
– Системи за сградна автоматизация
– Умен дом

Нашите специалисти са обучени, сертифицирани и преминават редовно курсове на обучение, с цел поддържане на квалификация.В състояние да извършат всеки тип проверка, удостоверяваща работоспособността на системата, в съответствие с нормативните изисквания. Нашият висококвалифициран персонал е готов да реагира в кратки срокове на всеки един проблем. С изградените три сервизни центъра в страната, предлагаме качествено обслужване, във всяка една точка на страната.

Свържете се с нас