Проектиране

Комбинирайки нашите познания, експертиза, инженерни възможности и опит, предлагаме комплексни решения отговарящи на нуждите на нашите клиенти. Покриваме широка гама от услуги, подходящи за всякакъв вид клиенти – от малък и среден бизнес до големи корпорации в индустрията:

– Пожароизвестителни системи съгласно БДС ЦД CEN/TS 54-14, VdS, FM
– Системи за озвучаване и оповестяване съгласно БДС EN 60849 и БДС EN 54-16
– Охранителни системи
– Системи за периметрова охрана
– Системи за видеонаблюдение
– Системи за контрол на достъпа
– Домофонни и интерком системи
– Болнични системи
– Водни пожарогасителни системи
– Пенни пожарогасителни системи
– Газови пожарогасителни системи
– Пожарогасителни системи в кухни
– Електроинсталации н.н. и осветителни уредби
– Системи за сградна автоматизация
– Умен Дом

 

Свържете се с нас