Екип

Успехът ни се дължи на опита и високата квалификация на подбрани специалисти, които допринасят за поддържането и надграждането на една унифицирана фирмена култура. Комбинацията на експертизи в областта на маркетинга, техниката и управлението на проекти носи осезаема добавена стойност на нашите партньори и клиенти.

Свържете се с нас