Smart Home системи & BMS системи

От Интер Системс ООД искаме да осигурим на нашите клиенти уют, сигурност, енергийна ефективност (ниски оперативни разходи) и удобство по всяко време, независимо дали са у дома си. Решението, което предлагаме е интеграция на Smart Home Systems и BMS Systems.

„Smart Home“ е терминът, който обикновено се използва за определяне на жилище с уреди, осветление, отопление, климатици, телевизори, компютри, развлекателни аудио и видео системи, системи за сигурност и камери, способни да комуникират помежду си. Могат да бъдат контролирани дистанционно по график от всяка стая в дома, както и от всяко място по света чрез помощта на мобилно устройство или онлайн.

Системата за управление на сградите (BMS), известна още като система за автоматизация на сградите (BAS), е компютърно управлявана система, инсталирана в сгради, които контролират и съблюдават механичното и електрическото оборудване на сградата като вентилация, осветление, електрозахранващи системи, противопожарни системи и системи за сигурност.

Свържете се с нас