Електрически инсталации

Електрическата инсталация е съвкупност от проводници ,електрически апарати и системи, изградена с цел да осигурява безопасно и надеждно разпределение на електрическата енергия в бита и промишлеността.

Предлагаме на нашите клиенти сградни електроинсталации (слаботокови и н.н.), които са стандарт, както и новаторската KNX система.

KNX е съкращение от Konnex, който представлява отворен стандарт за търговска и домашна автоматизация на сградите. KNX произлиза от три предходни стандарти: the European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, and the European Installation Bus (EIB or Instabus). Устройствата KNX могат да управляват осветление, щори, HVAC, системи за сигурност, системи за управление на енергия, аудио видео, бяла техника, дисплеи, интегрирано дистанционно управление и др.

Нашите специалисти са преминали обучение и са сертифицирани за проектиране съгласно изискванията на международните стандарти.

Свържете се с нас