Интеграция на системи

Централизирането на отделни не свързани помежду си системи чрез единна платформа за мониторинг и управление, дава възможност на оператора да идентифицира събития регистрирани от различни системи и да предприеме ранни действия съгласно дефинирани процедури за реакция. В зависимост от обкръжаващите условия и политиките за реакция в различни ситуации на всяка организация, интеграцията на системите води до бързо и безопасно разрешаване на проблеми, като предпазва имуществото и хората във всеки обект.
Интеграцията на различни системи съдържа в себе си функционалност, гъвкавост и подобрява надеждността на инвестицията във времето.

Интер Системс ООД се е доказала на пазара като лидер в проектирането, доставката, монтажа и поддръжката на интегрирани системи за управление. Натрупаните опит, експертиза и квалификацията на нашите специалисти осигуряват качествени и надеждни решения. Ефективността на управлението и поддръжката, създават благоприятна среда за дейността на организацията/фирмата като наш фокус е безопасността, спестяването на ресурси и опазването на околната среда. Разработените решения, които предлагаме са приспособими за всякаква среда на работа.

– Охранителни и пожароизвестителни системи
– Видеонаблюдение
– Интерком системи
– Киилес Ин
– Смарт метъринг
– Мултимедия
– Унификация
– Визуализация и контрол

Свържете се с нас