Пожарогасителни системи в кухни

Системата за пожарогасене в кухни, с която работим е ANSUL R-102. Продуктите ANSUL са лидери в ефективната защита срещу огъня. Системата за пожарогасене R-102 включва гъвкав дизайн с изключително ефективен течен агент ANSULEX Low рН . ANSULEX бързо овладява пламъците и охлажда горещите повърхности, като същевременно създава плътeн покриващ изпаренията филм, предпазвайки от повторно възпламеняване.

Системата R-102 се предлага в два варианта: специфично за кухненска техника, която е насочена към всеки уред поотделно и припокриващ вариант, в който се създават „fire-free zones“от група от уреди.

Свържете се с нас