Инсталация и монтаж

Ние предлагаме пълен спектър от монтажни и инсталационни услуги, свързани с изграждането на системи за сигурност, автоматизация и захранване. Част от предлаганите услуги са:

– Окабеляване и проверка на кабелни трасета
– Инсталация и настройка на широк спектър датчици и детектори
– Инсталация на контролна апаратура
– Инсталация и настройка на озвучителна техника
– Окабеляване на силови трасета
– Изграждане на контролни центрове
– Инсталиране на бариери, автоматични врати и др.
– Инсталиране на осветителна техника
– Инсталиране и настройка на комуникационно оборудване
– Инсталиране и настройка на системи за резервирано захранване

Свържете се с нас