Мултимедия

Интер Системс ООД предлага на своите клиенти освен интегриране на системи за сигурност и комфорт, така и на удоволствие. Предлагаме:

– Multi room Audio – Sonos, Revox, с директен KNX* интерфейс и др.
– Управление на smart TV и проектори
– Реализиране на комплексни сценарии и логики

**KNX е съкращение от Konnex, който представлява отворен стандарт за търговска и домашна автоматизация на сградите. KNX произлиза от три предходни стандарти: the European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, and the European Installation Bus (EIB or Instabus).

Свържете се с нас