Водни пожарогасителни системи

Пожарогасителните системи на водна основа, които предлагаме са следните:

– Спринклерни системи ( мокри, сухи, стелажни, със специално приложение)

Сплинклерните системи засичат и докладват пожари, и автоматично инициират пожарогасенето с вода. Основният принцип на селективно гасене ги прави изключително ефективни – в случай на пожар ще бъдат активирани само тези, разположени в непосредствена близост до огъня. Системите за разпръскване осигуряват надеждна противопожарна защита за сгради и промишлени предприятия.

– Дреначни системи

Дреначните системи се задействат хидравлично, пневматично или електрически, и изпомпаната вода се разпръсква в цялата защитна зона чрез отворени дюзи. По този начин надеждно се овладяват пожари в помещения и съоръжения, дори при наличието на бързоразпространяващ се огън. Тази система е подходяща за големи отворени пространства.

– Водна мъгла-  Minifog EconAqua

Чрез използването на новаторска технология за водна мъгла с ниско налягане, спринклерни системи за водни мъгли Minifog EconAqua предлагат особено ефективна защита на сградите. В сравнение с конвенционалните спринклерни системи, системите EconAqua използват до 85% по-малко пожарогасителна вода, което намалява до минимум потенциалната водна щета. Помпената станция на EconAqua може да бъде проектирана значително по-компактна от стандартните станции за спринклерни помпи. Това спестява място, разходи и прави системите Minifog EconAqua идеални за инсталиране в построени вече сгради.

– Искрогасителни системи

Системите за гасене на искри ефективно откриват първоначалното запалване в смукателните и транспортните системи и създават инстантна водна завеса, чрез автоматизация, за да потушат тлеещите частици. Тези системи се препоръчват за използване в зони, където горивните материали се транспортират пневматично и съществува висок риск от пожари, или прахови експлозии, дължащи се на искри или тлеещи частици. По правило процесът на гасене се извършва без прекъсване на действащите операции.

Свържете се с нас