Интеграция на охранителна и пожароизвестителна система

Oхранителната и пожароизвестителната системи са ключов фактор за безопасността във всеки един обект. Ранното и надеждно известяване редуцира многократно загубата на активи и човешки животи в случай на пожар или нанесени щети.

Предлаганите системи са от лидерите в бранша, сертифицирани и проектирани по най-строгите международни стандарти, гарантиращи детекция в най-ранна фаза като същевременно свеждат до минимум фалшивите сигнали.

Широката продуктова гама позволява максимално оптимизиране на системите в зависимост от конкретното приложение: индустриални обекти, офис сгради, магазини, хотел.

Интегрирането на охранителната и пожароизвестителната система се осъществява чрез KNX* интерфейс. Софтуерът е способен да развие комплексни сценарии и логики, които позволяват навременно предотвратяване на реализирани щети.

 

*KNX е съкращение от Konnex, който представлява отворен стандарт за търговска и домашна автоматизация на сградите. KNX произлиза от три предходни стандарти: the European Home Systems Protocol (EHS), BatiBUS, and the European Installation Bus (EIB or Instabus).

Свържете се с нас