Специални пожарогасителни системи

Специалните ни гасителни системи са с поддържане на ниско ниво на O2 ( OxyReduct ).
Това е технология, която помага да се поддържа концентрацията на кислород в защитена зона на необходимото ниво, така че процесът на изгаряне да се овладее. Обемът на кислорода в защитената зона се регулира чрез генериране и отпускане на азот. Азотът е естествена част от атмосферата и се получава по много прост начин – чрез „разлагане“ на въздуха. Сместа от кислород и азот в необходимата концентрация не е токсична и вредна за човешкия организъм. Системата OxyReduct може да се използва във всякакви помещения.

Основни предимства на системата:
– Опасност от избухване на пожар няма
– Системата използва самия въздух
– Намалената концентрация на кислород във въздуха не носи вреди за работниците
– Когато се използва в складове за храни, намаленият обем на кислород удължава срока на годност на храните
– Не е необходима подмяна
– Не е необходимо редовно тестване на техниката за налягане

Свържете се с нас