ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

Петролна база Сливен

ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“

0.6 кв.км / 300 хил. тона течни горива

Пожароизвестителна система:
- Взривозащитен пламъчен детектор, ATEX – 84 бр.

Danger management system