ДИ ЕС СМИТ България АД

ДИ ЕС СМИТ България АД

4400 Пазарджик

ДИ ЕС СМИТ България АД

Спринклерна гасителна система:
- Спринклер – 4056 бр.
- КСК – 30 бр.
- Сеизмично закрепване на тръбопроводи

Противопожарна помпена станция:
- 16000 l/min

Копресорна станция:
- 3,5 m3/min

Външен водопровод за противопожарни нужди
Системи за пожароизвестяване
Danger management system